Jerone Group Oy privaatsuspoliitika

Jerone kogub teavet oma klientide ja veebipoe kasutajate kohta, et pakkuda oma klientidele parimat võimalikku kogemust oma teenuste kasutamisel. Kliendiandmeid kasutatakse muu hulgas turvalise teenuse pakkumiseks ning klienditeeninduse ja e-poe kvaliteedi parandamiseks.

Jerone austab oma klientide privaatsust ja kasutab kogutud isikuandmeid ainult käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel. Jerone ei müü ega jaga oma klientide andmeid muudel kui käesoleva privaatsuspoliitika punktis 7 sätestatud eesmärkidel.


Andmete vastutav töötleja:

Jerone Group Oy ( Ärikood: 2381931-8)

Kontaktandmed:
Sulapuronkatu 1
33700 Tampere

Kontaktandmed registriga seotud küsimustes:

Tel. 0408280202
E-post: klienditeenindus (at) jerone.fi


Registri nimi

Jerone kliendiregister

Isikuandmete töötlemise eesmärk

Isikuandmeid töödeldakse ainult allpool loetletud eelnevalt määratletud eesmärkidel:

Registri andmete sisu

Kliendi kontakt- ja tellimisandmed: eesnimi, perekonnanimi, tänava-aadress, postiindeks, postilinn, telefoninumber, e-posti aadress. Võimalus saata kliendile turundussõnumeid, kui klient on selleks kliendikonto loomisel andnud oma selgesõnalise nõusoleku. Teave kliendi tellimuste, tarnete ja tagastuste kohta.

Tavalised andmeallikad

Registris olevad kontakt- ja klienditeave saadakse kliendisuhte alguses ja kliendisuhte kestel kliendi poolt vastutavale töötlejale tehtud muudatustest. Kliendisuhe tekib siis, kui klient loob veebipoe jaoks domeeninime või tellib tooteid. Registreerimise ajal valitakse turundusest loobumine. Klient võib oma loobumist hiljem muuta.

Teabe avalikustamine

Me edastame mõningaid vajalikke andmeid kolmandatele isikutele, et täita oma kohustusi seoses tellimuste kättetoimetamisega. Nende kolmandate isikute hulka kuuluvad:

Vajaduse korral avalikustame teavet ka riigiasutuste nõudmisel, kui seadus seda nõuab.


Registrite kaitse põhimõtted

Kliendiregistrit peetakse elektrooniliselt. Juurdepääs kliendiandmeid sisaldavale süsteemile ja õigus kliendiandmeid muuta on piiratud vastutava töötleja spetsiaalselt selleks määratud töötajatega.


Muu:
Üldreeglina töödeldakse isikuandmeid nii kaua, kui kliendisuhe kehtib. Kliendid, kes on tellinud uudiskirja, saavad e-posti teel uudiskirja, mille saab tühistada, vajutades kirja lõpus olevale tellimuse tühistamise nupule. Meie uudiskirja tellija saab ise loobuda tellimusest igas saadetud uudiskirjas oleva lingi kaudu. Klient võib taotleda, et teda puudutavad isikuandmed muudetakse anonüümseks või kustutatakse meie andmestikust. Mõnede andmete pikemaajalise säilitamise kohta võivad kehtida õiguslikud kohustused (nt raamatupidamise seadus ja tarbijakaitseseadus).